Zorg & Welzijn

Bizon Software levert standaard ‘op maat oplossingen’ op financieel-administratief gebied voor de Zorg- en Welzijnsector.

 

We hebben unieke programma’s ontwikkeld voor de diverse deelgebieden binnen de Zorg- en Welzijnssector, zoals de Verstandelijk Gehandicaptenzorg, de Geestelijke Gezondheidszorg en de Maatschappelijke Opvang.

 

Onze oplossingen

Wij bieden oplossingen met onze software pakketten voor:

Pittige uitdagingen

De overheid grijpt sterk in om het zorgstelsel betaalbaar te houden. Efficiency is de boodschap. Technologische vernieuwingen krijgen daarom veel aandacht. Die kunnen helpen bij de zorg zelf, maar ook en vooral in de ondersteunende ICT-omgeving. Het is een markt die geconfronteerd wordt met allerlei pittige uitdagingen, zoals wijzigingen in het financieringsmodel, investeringen en voortschrijdende digitalisering. Met onze specifieke software voor de zorgsector kunnen wij u zeker behulpzaam zijn. Slimme financiële software, die u veel kosten kan besparen. Het zijn stuk-voor-stuk bewezen, stabiele, functioneel brede, maar vooral betaalbare oplossingen.

Unieke pakketten

We zijn goed thuis in de Zorg. GGZ, Verslavingszorg, SMO, AMV, Thuiszorg, Jeugdzorg en Gezondheidscentra bedienen we inmiddels met speciaal voor hen ontwikkelde software. Pakketten die persoonlijk gespecificeerde zorg financieel helder in kaart brengen. En uiteraard ook de algemene administratie met ons up-to-date financieel pakket. In alle gevallen zorgen die softwareprogramma’s voor een helder overzicht, beduidend meer efficiency en…rust in de organisatie.

GGZ, Verslavingszorg, SMO en Thuiszorg

Naast Finall is het Cliëntgelden Systeem (CGS) geschikt voor organisaties die te maken hebben met medewerkers die met geld van de instelling aankopen mogen doen ten laste van de eigen organisatie en/of cliënten die aangesloten zijn bij de organisatie. De medewerker is verantwoordelijk voor de verantwoording van de aankoop en kan deze overal en altijd digitaal verantwoorden met onze mobiele oplossingen.

Jeugdzorg

De transformatie in de jeugdzorg door de komst van de nieuwe Jeugdwet en decentralisatie naar gemeente zorgt ervoor dat veel zorgaanbieders onder financiële druk staan en administratieve lasten zijn toegenomen, dat stelt ook Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Met onze flexibele oplossingen kunnen wij jeugdzorg instellingen ondersteunen bij het digitaal en efficiënt werken. Bespaar daarmee kosten zodat u zich op de zorg van uw cliënten kunt richten.

Software koppelingen

De efficiency slag die u met de software van Bizon kunt behalen, is met name toe te schrijven aan de integratie die Bizon kan maken met andere zorggerelateerde software. Bizon kan met haar eigen pakketten koppelingen met o.a. IJW, Collabris en Vecozo bewerkstelligen daardoor verlopen alle gerelateerde processen vlekkeloos.

Deze instellingen uit de Zorg- en Welzijnsector gingen u voor:

 

Recente berichten

error: Content is protected !!