Blok alvast uw agenda: onze klantendagen komen eraan!

Blok alvast uw agenda: onze klantendagen komen eraan!

Naast de jaarlijks terugkerende Denktank sessie organiseren we klantendagen, zoals u van ons bent gewend. Dit jaar is dat niet anders en de data zijn al bekend. Deze data kunt u dus vast in uw agenda noteren.

Klantendag FINALL 2015

Op donderdag 18 juni 2015 op locatie Klooster Bethlehem te Haren (Oss) zal de Finall klantendag plaatsvinden. Het volledige programma van volgt nog. Houd daarvoor de website en onze LinkedIn pagina in de gaten. Medio mei kunt u van ons de formele uitnodiging en het programma van ons verwachten. We hopen dat we op uw aanwezigheid mogen rekenen!

Klantendag IBS/CGS 2015

Op donderdag 28 mei 2015 op locatie Kasteel Woerden zal de InkomensBeheerSsysteem (IBS) & ClientGeldenSysteem (CGS) klantendag plaatsvinden. Het volledige programma van deze dagen volgt nog. Houd daarvoor de website en onze LinkedIn pagina in de gaten. Medio april kunt u van ons de formele uitnodiging en het programma van ons verwachten. We hopen dat we op uw aanwezigheid mogen rekenen!

Bizon Financiële Software levert middelgrote tot grote organisaties complete en deelapplicaties op het gebied van (financieel) administratieve software in de zorg, zakelijke dienstverlening en retail sector. Wie voor Bizon Software kiest, kiest voor vertrouwen. En kan zich laten leiden door een hecht team van ervaren professionals. Professionals die jouw speelveld al vele malen hebben verkend. En bekend zijn met de stromen, de input en de output die zo kenmerkend zijn voor jouw business.
error: Content is protected !!