KEI Update #6: Bizon rond ketentest met succes af!

KEI Update #6: Bizon rond ketentest met succes af!

Begin oktober hebben we samen met Spir-It, de ICT-dienstverlener voor de Rechtspraak, een ketentest uitgevoerd. Alle bestaande en nieuwe KEI opties zijn in deze test meegenomen.

Ketentest

Bizon heeft ook de tweede ketentest met succes afgerond. Een ketentest, ook wel integratietest genoemd, is een softwaretest waarbij twee of meer systemen die aan elkaar gekoppeld zijn en afhankelijk van elkaar zijn als geheel worden getest. Er wordt dus gekeken of de gegevens tussen deze systemen correct worden verwerkt. In de ketentest tussen de Inkomensbeheer & Bewindvoering Software (IBS) van Bizon en de software van de Rechtspraak werd de nieuwe formulieren-service uitgebreid getest. Maar ook het proces rond het wijzigen van bewindvoerder of rechtbank kwam aan bod.

Pilot traject

Sinds juni is de eerste Bizon klant gekoppeld aan KEI. Daarbij zijn diverse elementen in de praktijk al getest. Bizon wil graag opschalen in de hoeveelheid KEI dossiers en ook in de diversiteit van test situaties. En dat gaat gebeuren, MijnGeldenZo, een groot bewindvoerderskantoor dat landelijk opereert zal binnenkort aansluiten in de pilot. Andere kandidaten staan ook al klaar. We verwachten dat we met deze schaalvergroting versneld door de pilotfase gaan.

Pilot ervaringen

Voor het indienen van een boedelbeschrijving dient het dossier up-to-date en compleet te zijn. Uit de pilot en tijdens andere klantcontacten is gebleken dat dit niet altijd het geval is. Een automatische System to System koppeling vereist dat alle gegevens en documenten in het systeem aanwezig zijn omdat in het systeem de koppeling moet kunnen worden gemaakt. De tip die we hierin dan ook mee willen geven is om in uw systeem na te gaan of uw dossiers up-to-date en compleet zijn? Wellicht moet u hier nog aandacht aan besteden.

De invoering van het KEI rekeningschema is soepel verlopen, evenals de automatische koppeling van een rechtspraak-zaak met het cliënt dossier in de Inkomens & Bewindvoering Software (IBS).

Volledige integratie met IBS workflow en digitaal dossier.

Wij zien de KEI koppeling als een kans om het werkproces voor u als bewindvoerder verder te optimaliseren in IBS. Het controleren, aanvullen en indienen van een formulier wordt alleen maar makkelijker gemaakt. Want deze systeemkoppeling maakt het mogelijk direct allerlei hulpmiddelen beschikbaar te stellen die de gebruikers hierbij ondersteunen.

IBS controleert het formulier op allerlei facetten. Eventuele aandachtspunten worden gemeld, de gebruiker kan deze vanuit de software direct onderzoeken en oplossen. Indien nodig wordt ook automatisch een toelichting ingevuld naar aanleiding van een bepaalde situatie. Bovendien kunnen bijlagen eenvoudig toegevoegd worden. Alle uitgevoerde acties worden uiteraard gelogged. En de formulier-monitor zorgt ervoor dat u de formulieren op tijd indient.

Door middel van workflow met functiescheiding is het mogelijk een rekening & verantwoording (R&V) die klaar staat om te worden ingediend bij de Rechtbank eerst ter controle bij de verantwoordelijke bewindvoerder neer te leggen via het systeem.

Nieuwe formulieren: rekening & verantwoording (R&V) en boedelbeschrijving

Afgelopen juni is een nieuw standaard formulier voor de rekening & verantwoording en de boedelbeschrijving gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Een aantal wijzigingen op een rij:

  • Leefgeld en PGB dienen in het nieuwe R&V formulier in aparte blokken te worden opgenomen, evenals de interne overboekingen.
  • Op de eerste bladzijde wordt tegenwoordig een cijfermatige samenvatting van u gevraagd (verschil inkomen-uitgaven = eindsaldi bank – beginsaldi bank).
  • Er zijn ook een paar aanvullingen en wijzigingen doorgevoerd op het KEI rekening schema.

Vanaf januari 2018 zijn deze nieuwe formulieren verplicht en gelden als de standaard, ook wanneer u nog via de papieren formulieren communiceert naar de rechtbank. De aankomende nieuwe versie van IBS zal deze nieuwe formulieren volledig ondersteunen.

Planning

De landelijke uitrol start vanaf begin november, alle rechtbanken gaan op zoek naar kantoren die zich willen aansluiten. Op 12 oktober is er een nieuwe versie van het berichtenboek gepubliceerd door de Rechtspraak (hiermee communiceert de Rechtspraak een uitgebreide technische beschrijving van de KEI koppeling naar software leveranciers).

De software wordt nog op drie onderdelen aangevuld:

  • Berichtenservice 2.0 (de bewindvoerder kan ook zelf berichten naar de rechtbank sturen)
  • XML validatie, een technische aanpassing
  • Modelversie 3 van de boedelbeschrijving en rekening & Verantwoording, daarin zijn behoorlijk wat wijzigingen in opzet en layout van het formulier opgenomen en het kei schema

We zijn al volop bezig deze nieuwe elementen in de IBS software in te bouwen, medio november gaan we deze versie van de software in de pilot inzetten.

In november/december zullen meer IBS gebruikers aansluiten op de pilot. Wij informeren u ter zijner tijd over hoe de aansluiting in zijn werk gaat en welke aandachtspunten hierbij door u als  bewindvoerder nagelopen dienen te worden.

Nieuwe IBS versie

De nieuwe IBS versie zal in december beschikbaar zijn. Indien de rechtbank u selecteert kunt u zich met IBS aansluiten op KEI. Voor de KEI aansluiting dient u ook te beschikken over het PKIO certificaat en akkoord te gaan met het aansluit reglement dat door Rechtspraak is opgesteld.

Met deze nieuwe versie van onze software kan u gebruik maken van alle opties die KEI nu biedt, tevens kan u dan ook de nieuwe formulieren voor de boedelbeschrijving en rekening & verantwoording afdrukken. We gaan ervan uit dat een groot aantal kantoren in de loop van 2018 worden aangesloten op KEI, tot die tijd kunt u het nieuwe papieren formulier indienen.

Ton, dat is 30 jaar ervaring in het bouwen en implementeren van financiële en logistieke software. Bij Bizon is hij verantwoordelijk voor de bewaking en aansturing van de planning, de product roadmap, pre-sales, kwaliteit, projectadministratie en productmanagement.Hij houdt van de open en gemoedelijke sfeer bij Bizon, waarin ideeën ruimte en aandacht krijgen.Het liefst bouwt hij samen met zijn jonge en enthousiaste collega’s aan stabiele software applicaties. Enerzijds betekent dat: bestaande programma’s up-to-date houden, anderzijds: nieuwe concurrerende software ontwikkelen.
error: Content is protected !!