Nieuwe uitgeverijmodule in Finall

Nieuwe uitgeverijmodule in Finall

Elke branche heeft zijn eigen uitdagingen. Speciaal voor uitgeverijen heeft Bizon een uitgeverijmodule ontwikkeld. Met deze module kan Bizon financiële professionals in de uitgeverijbranche een passende oplossing bieden voor hun specifieke uitdagingen! 

De uitdagingen

Voor uitgevers is de creatie en verkoop van boeken de corebusiness. Het volgen van een boek van creatie tot aan (uit)verkoop vindt vaak in vele systemen plaats. Alle transacties die daaruit voortvloeien dienen uiteraard financieel verwerkt te worden. Vaak betekent dit dat er veel in Excel gewerkt wordt en achteraf in het financiële systeem (handmatig) wordt geboekt. Daarnaast worden vaak specifieke uitgeverijprocessen extracomptabel gedaan en pas later verwerkt.

De uitkomst – uitgeverijmodule voor Finall

Daarvoor heeft Bizon de uitgeverijmodule voor Finall ontwikkelt! Uitgangspunt is dat Finall alle connecties met andere systemen verzorgt en daarmee een tijdig, juist en volledig beeld geeft van alle processen die bij uitgeverijen plaatsvinden. Het gaat dan onder meer om:

  • Het dagelijks verwerken van alle uitgevoerde opdrachten bij Centraal Boekhuis
  • Het dagelijks verwerken van alle goederenbewegingen in het magazijn. Zowel bij CB of eigen magazijnen.
  • Automatisch factureren van goederenverplaatsingen die niet via CB gefactureerd worden
  • Automatisch factureren en opvolgen van speciale leveringen die direct vanuit drukker naar afnemer gestuurd worden (of via een eigen magazijn)
  • Volledige integratie van alle titels, ISBN’s en drukken van boeken (en e-boeken) zodat facturen direct goed geboekt kunnen worden
  • Geïntegreerde verplichtingen module met FactFlow
  • Voor- en nacalculatie mogelijk van drukken
  • Export van alle royaltyverplichtingen
  • Automatische voorzieningen reserveren voor incourante voorraad op basis van ouderdom en afschrijvingspercentages
  • Business Intelligence  Dashboard tot op ISBN en druk niveau met alle verkopen en voorraadtransacties inclusief de werkelijk kosten

Wilt u meer weten?

Bizon heeft al jarenlange ervaring, sinds 1996, met de financiële afdelingen van uitgeverijen. Onze flexibiliteit heeft er voor gezorgd dat we snel oplossingen kunnen bieden en kunnen koppelen met allerlei ERP systemen. Ook  specifiek voor de uitgeverijbranche. Deze ervaring hebben we samengevoegd een unieke module, de uitgeverijmodule voor Finall.

Productspecialist Jaap van Vugt vertelt u graag meer. Kom bij ons langs, de koffie staat klaar!

Bizon Financiële Software levert middelgrote tot grote organisaties complete en deelapplicaties op het gebied van (financieel) administratieve software in de zorg, zakelijke dienstverlening en retail sector. Wie voor Bizon Software kiest, kiest voor vertrouwen. En kan zich laten leiden door een hecht team van ervaren professionals. Professionals die jouw speelveld al vele malen hebben verkend. En bekend zijn met de stromen, de input en de output die zo kenmerkend zijn voor jouw business.
error: Content is protected !!