Customer case – Stichting Financiële Dienstverlening ZHN

Customer case – Stichting Financiële Dienstverlening ZHN

Stichting Financiële Dienstverlening noemt Bizon Software ‘hofleverancier’!

Over Stichting Financiële Dienstverlening ZHN

Stichting Financiële Dienstverlening ZHN benadrukt dat mensen door allerlei, soms onvoorziene, omstandigheden het overzicht over hun financiën kunnen verliezen. SFD ZHN helpt met name mensen met een beperking om hun financiële huishouding op orde te brengen én te houden. De dienstverlening van SFD ZHN omvat o.a. inkomensbeheer en beschermingsbewind.

Ton Zeldenthuis – directeur Stichting Financiële Dienstverlening: “Ik ben 8 jaar geleden – toen ik met de VUT ging – gevraagd om als bestuurslid aan te treden. Dit was niet bedoeld als doorstart van mijn carrière, maar dat bleek het wel te zijn. Ik werd al snel gevraagd om aan het roer te gaan staan. In mijn rol als directeur ontdekte ik dat er erg veel gemoderniseerd moest worden binnen de stichting. De financiële administratie voor onze cliënten werd nog met de hand gedaan en dat ging er haast amateuristisch aan toe. We hadden een archief waarin Microsoft Word en Excel door elkaar werd gebruikt.”

De zoektocht naar de juiste softwareleverancier

“Ik heb toen besloten dat we moesten investeren in een geschikt softwarepakket. Je hoort van andere stichtingen of organisaties hoe een bepaalde software-oplossing voor hen heeft uitgepakt en ik ontving regelmatig informatie over pakketten die inkomensbeheer en bewindvoering makkelijker maken. Ik heb met vier bedrijven rond de tafel gezeten. Knopen doorhakken gebeurt deels op basis van mijn onderbuik-gevoel. Zit deze partij op dezelfde golflengte? Bij Theo (van Bizon) had ik direct een goed gevoel.” Aldus Ton Zeldenthuis.

“IT is binnen onze stichting een hele belangrijke bouwsteen geworden. We hebben inmiddels een goed digitaal archief. Dat geeft rust.” – Ton Zeldenthuis – directeur Stichting SFD ZHN

Bizon & Stichting SFD ZHN

Stichting SFD ZHN maakt gebruik van software-oplossingen Finall en Inkomens Beheer Systeem (IBS) van Bizon Software. Ton Zeldenthuis: “We zijn, als innovatieve stichting, altijd bereid om nieuwe modules en software te testen. Mocht er iets niet goed draaien, dan wordt het door Bizon heel snel terug op de rails gezet. Door het wederzijds vertrouwen kunnen wij ook andere klanten of potentiële klanten van Bizon ontvangen om ze in de praktijk te laten proeven van wat wij hebben bereikt.”

Software & verandering

Ton Zeldenthuis: “Nieuwe software vraagt een grote investering van collega’s en medewerkers. Zij moeten uiteindelijk – soms op dagelijkse basis – met deze software werken. Een breed draagvlak creëren voor verandering binnen een organisatie? Door met iedereen in gesprek te gaan en een transparante en open organisatie te zijn. Dat willen wij ook graag terug zien bij onze leverancier. Je moet blijven investeren – het is als een goed huwelijk! Ik weet dat als ik het stokje overdraag, ik kan terugkijken op een organisatie waar Bizon een grote rol heeft gehad bij de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over het InkomensBeheerSysteem (IBS)
of een van de andere software oplossingen van Bizon?

Maak een afspraak met Theo van Mol!

Aantal maanden implementatie

Aantal eindgebruikers IBS
error: Content is protected !!