SBB Zomerland blijft ‘in control’!

Customer case

Stichting Bewindvoering & Beheer Zomerland (SBB)

Over Stichting Bewindvoering & Beheer Zomerland (SBB)
Stichting Bewindvoering en Beheer Zomerland ondersteunt in de vorm van beschermingsbewind en budgetbeheer kwetsbare burgers, die als gevolg van een psychische, psychogeriatrische, verstandelijke of lichamelijke beperking (tijdelijk) niet meer in staat zijn om hun belangen op het gebied van financiën zelf te behartigen. Door overzicht en structuur aan te brengen in de financiële situatie van de cliënt bieden wij financiële stabiliteit en inzicht, zodat de cliënt rust ervaart op gebied van zijn financiën. De Front- en Backoffice van Stichting Bewindvoering en Beheer Zomerland zijn ontstaan uit de uitvoeringsorganisatie van Stichting Zuidwester. De stichting werkt zonder winstoogmerk. Op dit moment beheert de stichting de financiën van ruim 700 cliënten daarvan staan ongeveer 310 cliënten onder het bewind van SBB Zomerland.

Bizon & SBB Zomerland
José Verhoef, directeur SBB Zomerland: “De samenwerking met Bizon is prima. Als we een vraag voor de helpdesk hebben, krijgen we vaak dezelfde dag nog een antwoord. Contact verloopt via mail of telefoon. Daarnaast zijn de ‘Bizon-denktankdagen’ erg waardevol. Dat komt omdat je dan veel medegebruikers ziet, waar je bepaalde tips over het pakket of uitdagingen mee kunt bespreken en uitwisselen. De wisselwerking met Bizon loopt in de praktijk fantastisch.”

Actuele wet- en regelgeving
Op dit moment spelen er veel ontwikkelingen in het beschermingsbewind. De WMO, Rechtbank en het bankwezen zijn partijen waar veel veranderingen door of bij worden ingevoerd. “Ons pakket – CGS & webkasbankboek – speelt daar actueel op in. Een voorbeeld? Het telefoonverkeer met cliënten moet worden vastgelegd in logboeken. In ons systeem kun je notities op datum toevoegen zodat collega’s altijd weten wat er speelt en waar het laatste contact met de cliënt over ging.” Aldus José Verhoef.

Digitaal archief
Toekomstgerichtheid en -bestendigheid hangt samen met een moderne administratieve aanpak. SBB Zomerland heeft het digitale archief goed op orde. Elma Dogge, senior medewerker Backoffice bij SBB Zomerland: “Wij hebben inmiddels – met behulp van Bizon – een uitgebreid en goed onderhouden digitaal archief. We hebben met de module Doc-In de mogelijkheid om documenten of post in te lezen en deze te koppelen aan cliënten. Vervolgens kunnen we aan de hand van bepaalde zoektermen documenten op een eenvoudige manier vinden. Erg gemakkelijk!”

Hoe het ooit begon….
José Verhoef: “We werkten met een systeem dat niet geschikt was voor een juiste en efficiënte vastlegging van de administratieve gegevens voor het pakket van administratieve dienstverlening dat wij bieden bij bewindvoering. Daarnaast zochten we naar een systeem dat de kasbladen op de – meer dan 80 woongroepen van Stichting Zuidwester – kon vervangen. Bizon raadde ons aan om eens bij een aantal referentie adressen te gaan kijken, hoe die organisaties het oplosten. Wij hebben toen gekozen voor de optie CGS gekoppeld met de module webkasbankboek. Na een pilot met een aantal woongroepen, zijn we gestart met de uitrol voor alle woongroepen. Wij hebben in een rustig tempo (±1 jaar) de hele uitrol gedaan.

 “De vastlegging van gegevens in CGS biedt ons een zekerheid, we kunnen altijd terugvallen op onze basis in CGS bij de uitvoering van onze werkzaamheden.” – Elma Dogge

Meer weten?
Wilt u meer weten over ClientGeldenSysteem (CGS) of een van de andere software oplossingen van Bizon?

Maak een afspraak met Theo van Mol!

Aantal maanden implementatie

Aantal eindgebruikers CGS

Totaal aantal clienten
error: Content is protected !!