Bizon klanten aan de slag met Bunq realtime bankkoppeling

Bizon klanten aan de slag met Bunq realtime bankkoppeling

Bizon werkt bankonafhankelijk, maar met de bank Bunq hebben we een realtime bankkoppeling gerealiseerd. Lees hier meer over in dit artikel. 

Uitgaven in de zorg

Zorginstellingen hebben veelal meerdere (decentrale) locaties met elk hun eigen contante kassen, bankrekeningen en/of diverse bankpassen.

Contant geld is echter fraudegevoelig en de administratie ervan vaak arbeidsintensief. Daarom kiezen instellingen steeds vaker voor bankpassen die op naam worden gezet. Maar daarvoor dienen ook veel administratieve handelingen te worden gedaan. Bovendien wordt van de medewerker verwacht dat de verantwoording van de diverse uitgaven accuraat wordt bijgehouden.

Zorgpersoneel ervaart hierdoor vaker werkdruk. Aankopen die worden gedaan voor de locatie, afdeling, team of cliënt moeten worden verantwoord aan de financiële afdeling, zodat deze overzicht kan behouden op de uitgaande geldstromen en deze correct kan verwerken in de boekhouding.

Het betreffen vaak kleine uitgaven die onwillekeurig en soms zelfs onopgemerkt gedaan worden. Bovendien verschilt de manier van registreren van deze uitgaven per grote, soort en is deze afhankelijk van het betaalmiddel dat gebruikt is.

Gebruiksgemak en overzicht

Maak het voor uw medewerkers makkelijk om deze (kleine) uitgaven te doen ten behoeve van uw organisatie of uw cliënten. Maar verlies daarbij het overzicht voor de centrale administratie en het management niet uit het oog. Onze oplossingen:

WebKasBankBoek: Digitaal kasboek met geïntegreerde pasbeheer module

De administratie met betrekking tot de bankpassen kunt u terugdringen door te kiezen voor een oplossing waarin het pasbeheer vanuit de centrale financiële administratie geregeld kan worden. U beheert hiermee gemakkelijk het bestedingslimiet per cliënt, medewerker of pas.

MobiBon: altijd, overal en snel mobiel uitgaven verantwoorden

Wanneer u daarbij ook kiest voor de mobiele app MobiBon kunnen uw medewerkers altijd, overal eenvoudig en snel zowel kas- als pinuitgaven verantwoorden met een mobiele telefoon of tablet.

Het is daarnaast eenvoudig de bonnen te registeren met de MobiBon door deze te fotograferen. Bovendien zijn deze dan voor de gehele administratie zichtbaar.

Als er met geregistreerde betaalpas een uitgave wordt gedaan dan wordt gevraagd een foto van de bon te maken en deze uitgaven te verantwoorden.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie over ons WebKasBankBoek & MobiBon app.

WebKasBankBoek: digitaal kasboek met 24/7 Bunq bankkoppeling

Met Bunq hebben we diverse API koppelingen in kunnen richten zodat er een realtime koppeling gemaakt kan worden met de bank. Daarmee worden alle transacties en bonnen dan ook automatisch gekoppeld en zijn deze realtime online zichtbaar.

Met de verschillende API koppelingen is het mogelijk om:

  • Passen te activeren
  • Passen te blokkeren
  • Pincodes te resetten
  • Limieten aan te sturen
  • Transacties op te halen

Bizon klanten aan de slag met Bunq

Ons WebKasBankBoek en de MobiBon App werken bankonafhankelijk.

Een realtime koppeling met de bank is een groot voordeel. Tot op heden is echter alleen Bunq hiermee zo ver en daarom is Bunq zeker de moeite waard om mee te nemen in uw overweging. Sommige Bizon klanten zijn daarmee al aan de slag gegaan.

Maar naar onze verwachting zullen alle banken hierin volgen gezien de ontwikkelingen als instant payments, PSD2. We durven alleen geen uitspraken te doen wanneer de banken hier klaar voor zijn.

Digitale communicatie en samenwerken

Het tijdig informeren en communiceren met uw cliënten is een taak die steeds belangrijker wordt. Cliënten kunnen daarom in hun eigen online omgeving hun dossier inzien en zo nodig vragen stellen of aanvragen indienen.

In de toekomst zal deze digitale communicatie zich steeds verder ontwikkelen. De communicatie zal niet beperkt blijven tussen de cliënt en de zorginstelling.

Maar ook de wettelijk vertegenwoordiger of andere externe betrokkenen (en relaties) zullen digitaal met elkaar worden verbonden. Daardoor kunt u makkelijk en direct met elkaar communiceren en zelfs samenwerken.

Daarop hebben wij onze module opzet van CGS aangepast. Benieuwd naar de verschillende modules bekijk ze hier.

Bizon Financiële Software levert middelgrote tot grote organisaties complete en deelapplicaties op het gebied van (financieel) administratieve software in de zorg, zakelijke dienstverlening en retail sector. Wie voor Bizon Software kiest, kiest voor vertrouwen. En kan zich laten leiden door een hecht team van ervaren professionals. Professionals die jouw speelveld al vele malen hebben verkend. En bekend zijn met de stromen, de input en de output die zo kenmerkend zijn voor jouw business.
error: Content is protected !!