Privacy

Bizon Privacy Statement

 

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om gegevens gevraagd die
te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer,
e-mail- of postadres. Bizon Software B.V. streeft na om persoonsgegevens
die u tijdens een bezoek aan de website van Bizon Software achterlaat
zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Deze gegevens zullen niet door Bizon Software aan derden worden bekendgemaakt,
behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële
autoriteiten wordt verlangd.

Bizon Software behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te
brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen
ervan op de website van kracht zijn.