Output Management

Output proces goed geregeld met Doc-Uit

 

Het versturen van post, dagafschriften of bijvoorbeeld een verantwoording kan een arbeidsintensief proces zijn. Het is belangrijk dat de kwaliteit van dit proces goed geregeld is. Dat de juiste gegevens naar het juiste adres gaan, dat uitgaande post gelogd wordt, zodat niet twee keer dezelfde brief verstuurd wordt én dat bij vragen direct het juiste document erbij gehaald kan worden.

Doc-Uit biedt meerdere output-kanalen. Per ontvanger wordt het gewenste kanaal aangegeven. Hierdoor kunt u eenvoudig en gefaseerd overstappen van een papieren output naar een digitale.

Wilt u voor honderden cliënten periodiek meerdere rapporten en/of brieven versturen, dan is het verzamelen en sorteren op ontvanger en het bijvoegen van een toelichting een tijdrovende klus. DOC-Uit regelt dit snel voor u.

Als u kiest voor de digitale output kan RePortAll de follow-up m.b.t. verzonden post voor u bewaken. Wordt de post niet geopend, dan krijgt u een signaal. Ook is het mogelijk om automatisch een herinnering te verzenden.

Met de Output Management Module kunt u in het geval van BULK-output het proces grotendeels automatiseren en indien gewenst ook digitaliseren.

De module bestaat uit twee componenten:

  • Doc-Uit, deze regelt het aanmaken, verzamelen, monitoren en versturen van output
  • RePortAll, hiermee kunt u uw output via een Portaal ontsluiten en het openen ervan bewaken

Voor het klaarzetten en uiteindelijk opslaan van de verstuurde documenten is de module Digitaal Dossier nodig.

Wilt u naast rapportage ook brieven via dit kanaal versturen, dan is de combinatie met de brievenmodule een goede aanvulling.

Het RePortAll kan ook berichten teruggeven aan het Inkomens Beheer Systeem (IBS). Als u wilt dat deze berichten omgezet worden in taken, dan is de module WorkFlow aan te bevelen.

Heeft u vragen?
U kunt ons gewoon bellen
+31 (0)88 – 88 21 000

error: Content is protected !!