Mentorschap mogelijk in IBS

Mentorschap mogelijk in IBS

Het is mogelijk om ons Inkomensbeheer & Bewindvoering software pakket uit te breiden met Mentorschap functionaliteiten. 

De recente ontwikkelingen wijzen uit dat Inkomensbeheer organisaties en/of bewindvoeringskantoren steeds vaker ook Mentorschap aanbieden aan cliënten.

Wat is mentorschap?

Voor personen die niet goed in staat zijn hun niet-financiële belangen te behartigen door een geestelijke of lichamelijke toestand is mentorschap van toepassing. Een mentor neemt besluiten in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor behartigt de persoonlijke belangen van een persoon en geeft hem adviezen. De mentor heeft de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. En om een zelfstandig optreden van deze persoon te bevorderen.

De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de persoon en om misbruik van diens situatie door anderen te voorkomen. Dit is de lichtste beschermingsmaatregel, een kantonrechter kan ook bewind instellen of zelfs curatele instellen en een curator benoemen.

Een professionele mentor is van beroep mentor en heeft meerdere betrokkenen onder zijn hoede. Men moet dan aan speciale kwaliteitseisen voldoen en verantwoording afleggen.

Mentorschap ook mogelijk in IBS

Wanneer organisaties gebruik maken van de Inkomensbeheer en Bewindvoering Software (IBS) van Bizon Software is het mogelijk om vanuit deze software ook het mentorschap te beheren.

IBS is ontwikkeld voor gebruik binnen organisaties in de Bewindvoering, ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. IBS is een software applicatie die de financiën van cliënten uit deze sectoren beheert. IBS draagt onder meer zorg voor de vaste en periodieke betalingen van cliënten en tevens voor de uitbetaling van het leefgeld, daarnaast wordt inzichtelijk hoe de betreffende cliënt ervoor staat, inclusief schulden, m.b.v. uitgebreide rapportage en tools.

Binnen uw IBS applicatie is het mogelijk om een aparte administratie t.b.v. het mentorschap te openen. Alsmede de autorisatie zodanig in te regelen dat belangenverstrengeling niet mogelijk zal zijn. Wanneer naast mentorschap ook de financiën van cliënten beheerd worden, zal er een onafhankelijke mentor aangesteld worden. Deze mag geen inzage hebben in het financiële dossier van de cliënt, andersom mag de bewindvoerder/beheerder van de cliënt gelden geen inzage hebben in het mentorschap dossier van de cliënt. Dit kunt u regelen in IBS.

Formulieren Mentorschap

Mentoren bouwen ook een dossier op, dat kan dus digitaal in IBS. De verschillende formulieren waarmee de mentor met de rechtbank communiceert zoals:

  • Aanvraagformulier Mentorschap
  • Akkoordverklaring
  • Bereidheidsverklaring-Mentor
  • Plan-van-aanpak-mentorschap
  • Rapportageformulier-mentor-aan-rechtbank

Voor wat betreft deze formulieren zijn er twee mogelijkheden:

  1. Downloaden op de website van de rechtspraak -> invullen -> en opslaan van de pdf formulieren in het Dossier van de cliënt in het mentorschap bedrijf.
  2. De formulieren kunnen ook als ‘brief’ in de brievenmodule opgenomen en vanuit daar ingevuld en opgeslagen worden.

Bizon zal op termijn deze formulieren, vergelijkbaar met de Rechtspraak formulieren ten behoeve van KEI, in IBS beschikbaar stellen. Voorlopig zullen deze formulieren overigens nog per post ingestuurd moeten worden.

Wilt u hierover meer weten? Dan vertelt Ineke er u graag meer over.

Bizon Financiële Software levert middelgrote tot grote organisaties complete en deelapplicaties op het gebied van (financieel) administratieve software in de zorg, zakelijke dienstverlening en retail sector. Wie voor Bizon Software kiest, kiest voor vertrouwen. En kan zich laten leiden door een hecht team van ervaren professionals. Professionals die jouw speelveld al vele malen hebben verkend. En bekend zijn met de stromen, de input en de output die zo kenmerkend zijn voor jouw business.
error: Content is protected !!