Inkomensbeheer & Bewindvoering Software (IBS)

Inkomensbeheer & Bewindvoering Software (IBS)

Veel mensen hebben moeite een goede balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven. Als het mis gaat komen ze terecht bij een financieel dienstverlener. Die brengt de financiën in kaart en gaat de situatie stabiliseren. Met als doel: de cliënt schuldenvrij maken en hem weer zelfstandig zijn financiën laten beheren. Dat is het korte verhaal. De praktijk is weerbarstiger, maar gelukkig is er IBS.

Het dagelijks monitoren van geldstromen, taken, schulden, post, afspraken en mail om vervolgens de juiste taken uit te voeren, is een intensief en secuur proces. Met IBS kunt u deze taken op een eenvoudige manier uitvoeren. U houdt overzicht en blijft ‘in control’. De betaal-, bank- en rapportageprocessen verlopen grotendeels automatisch. IBS attendeert u op uitval, deadlines, overschrijdingen en geeft aan waar u speciaal op moet letten.

Digitale postverwerking

Het Digitaliseren van alle post is een belangrijke taak voor een bewindvoerder. Met IBS kunt u documenten automatisch koppelen aan een dossier en/of taakhouder. Met de eigen zoekmachine kunt u elk gearchiveerd document snel en eenvoudig terugvinden.

Online omgeving

Een goede en tijdige communicatie met cliënten en relaties wordt steeds belangrijker. Cliënten kunnen in hun eigen online omgeving hun dossier inzien en indien nodig vragen stellen of aanvragen indienen. Uw rol verandert daarbij van administrateur naar coach.

Met OutputManagement kunt u uw rapportage en brieven per mail of via een portaal ter beschikking stellen. Deze uitgaande post wordt uiteraard gearchiveerd.

U beheert geld van anderen. Het is van belang dat dat correct, traceerbaar en betrouwbaar gebeurt. Met tools als autorisatie, rollen, logging, validatie, audittrail en functiescheiding wordt dit adequaat opgelost. Kortom, IBS is de extra hand waarmee u alle werkzaamheden rondom bewindvoering en inkomensbeheer gestructureerd en efficiënt kunt uitvoeren.

Ervaringen met IBS

Heeft u vragen?
U kunt ons gewoon bellen
+31 (0)88 – 88 21 000