Highlights nieuwste versie & Roadmap IBS/CGS

Highlights nieuwste versie & Roadmap IBS/CGS

Een nieuwe versie… dat betekent ook een opsomming van de nieuwe functionaliteiten.

Outlook Plug-in

We hebben een nieuwe optie toegevoegd aan de Doc-In module: De Outlook Plug-in. Vanuit Outlook kunnen e-mails of bijlagen verzonden worden naar uw Bizon applicatie. De e-mails of bijlagen worden opgeslagen in de documentomgeving van de applicatie, zodat de betreffende e-mails niet meer bewaard hoeven te worden in de mailomgeving.

Geldverstrekkingen

Een zorginstelling verstrekt vaak ook geld aan haar cliënten. Steeds vaker gaat dit digitaal via een bankpas. Maar het gebeurt ook nog steeds dat er contant geld uit een kas wordt overhandigd. In het IBS Online portaal kunnen zorgmedewerkers deze “kas” afspraken ingeven. Door middel van een nieuwe verzamel functie kunnen de kasafspraken, die aan de beurt zijn, verzameld worden op een kaslijst. Daarmee kan een zorgmedewerker het geld en de bijbehorende kwitanties ophalen bij een kassier om vervolgens uit te delen. De kassier kan vooraf zien hoeveel geld hij daarvoor in kas moet hebben. Ook voor het verstrekken van geld in digitale vorm via pinpassen zijn verschillende functies beschikbaar in IBS en CGS.

Verbeteringen KEI module

Aansluitpunt Toezicht, de systeemkoppeling met de rechtspraak voor bewindvoerders zal continu in beweging blijven. In de laatste versie van IBS is vooral aandacht besteed aan het verbeteren van het overzicht voor de bewindvoerder. Wat er is gebeurd en wat moet er nog gedaan worden.

 • Zaken die niet compleet, fout of niet ingevuld zijn worden nu direct bij het openen van het formulier getoond.
 • Het is mogelijk om zelf taken toe te voegen aan een KEI formulier, indien er nog openstaande taken zijn kan het formulier nog niet ingediend worden.
 • Rechtbank taken veroorzaakten ruis daarom zijn deze verplaatst.
 • Er is nu meer aandacht voor eigen IBS Taken, indien je nog zaken moet navragen of stukken moet opvragen kan dit bij het formulier worden vastgelegd.
 • Bovendien worden het aantal taken en dossier items vermeld op het formulier dashboard.
 • Een nieuw dashboard “Taken en Digitaal dossier” geeft een totaaloverzicht van het aantal openstaande taken en signalen inclusief KEI.
 • Vanuit dit dashboard kan doorgeklikt worden naar de bijbehorende functies.
 • Het taakhouder dashboard toont nu het aantal niet-gekoppelde zaken.
 • De opzet en layout is op diverse punten verbeterd.
 • Een nieuwe button voor detail informatie over schulden is toegevoegd.

Statussen

Er zijn statussen met betrekking tot de formulieren en berichten toegevoegd. Met als doel duidelijker te maken wat er nog moet gebeuren en wie dat moet doen. Er zijn vier statussen: 

 1. INGEVULD betekend dat het formulier klaar is om ingediend te worden, er zijn geen foutmeldingen.
 2. ACTIEF wil zeggen dat er nog fouten zijn.
 3. AFGEHANDELD is een status voor berichten waarop gereageerd is. 
 4. AANVULLEN betekent dat een formulier op verzoek van de Rechtbank moet worden aangevuld of gecompleteerd.

In het overzicht van de Rechtbank formulieren zijn functies aangepast. Het is mogelijk om te filteren op:

 • de status van het formulier (Alle, Open, In behandeling, Afgehandeld)
 • taakhouder in plaats van alleen op Eigen of Alle (conform beoordelen opdrachten)

Focus toekomst

Eind januari is een nieuwe versie vrijgegeven. Informatie over de inhoud daarvan is terug te vinden in de releasenotes en in het artikel uit de nieuwsbrief van november. De Roadmap (de agenda voor onze productontwikkelingen) voor 2019 is vooral gefocust op het digitaal dossier en workflow. Wat kun je verwachten?

 • Meer overzicht door dwarsdoorsnedes over alle “bakjes” (cliënt-Opdracht-Formulier-Schuld)
 • Beter labelen via Doc-in en Document-Type en profiel
 • Automatisch bijvoegen/raadplegen van documenten of taken
 • Structuur van sub dossier per Relatie 
 • Logging via andere route opvraagbaar (Ontvlechten)
 • Volgen vanuit Profiel gegenereerde taken (setje/checklist)
 • Handige opties om documenten te koppelen aan opdrachten/schulden of om te hangen
 • Afgehandelde taken zijn nu oproepbaar
 • Meerdere documenten aan een digitaal dossier item kunnen koppelen
 • Je stuurt een brief en maakt direct een taak aan om de follow-up te bewaken.
 • Een reactie (op de brief) komt binnen. Resultaat: 1 item met 2 documenten en 1 afgehandelde taak.
 • Bewaking vanuit taak follow-up door middel van het sturen van een nieuwe brief/mail (relatie ligt al vast)
 • Profiel/Checklist: vanuit een Profiel aangemaakte taken als SET kunnen blijven volgen.
 • Meten van kwaliteitseisen; Is een document aanwezig en geldig? Is een activiteit uitgevoerd?

Aangepaste opzet en look and feel van het Digitaal Cliënt Dossier:

 • Vergelijkbaar met beoordelen opdrachten
 • Gerichte slimme filters
 • Snelkoppelingen voor Taken en Documenten.

Extra filters op:

 • Sinds – op basis van registratie datum (1 week, 1 maand, 3 maanden, 6 mnd, jaar, altijd)
 • Activiteit – keuze uit alle voorkomende activiteiten
 • Documenttype – keuze uit alle voorkomende types
 • Relatie – keuze uit betrokken relaties
Ton, dat is 30 jaar ervaring in het bouwen en implementeren van financiële en logistieke software. Bij Bizon is hij verantwoordelijk voor de bewaking en aansturing van de planning, de product roadmap, pre-sales, kwaliteit, projectadministratie en productmanagement.Hij houdt van de open en gemoedelijke sfeer bij Bizon, waarin ideeën ruimte en aandacht krijgen.Het liefst bouwt hij samen met zijn jonge en enthousiaste collega’s aan stabiele software applicaties. Enerzijds betekent dat: bestaande programma’s up-to-date houden, anderzijds: nieuwe concurrerende software ontwikkelen.
error: Content is protected !!