Highlights nieuwe versie IBS & CGS

Highlights nieuwe versie IBS & CGS

Volgende week wordt er een nieuwe versie gelanceerd. Wat kan u daar van verwachten? We benoemen hieronder de highlights van de komende versies IBS & CGS. Tot slot, kijken we vooruit naar de belangrijkste ontwikkelingen voor 2019.

Nieuwe opzet bankrekeningen

We hebben het model van cliënt bankrekeningen verbeterd, hierdoor zal de aansluiting met KEI soepeler verlopen en de controle eenvoudiger worden.

Overal kan dezelfde set rekeningnummers worden gebruikt. Het wijzigen of omhangen van bankrekeningnummers is nu goed geregeld. De beheerrekening heeft in de nieuwe opzet een  prominente rol. Query’s en rapporten kunnen per bankrekening opgevraagd worden. Bovendien is het nu ook mogelijk te reserveren op spaarrekeningen.

Bankkoppeling Bunq

Met Bunq hebben we diverse API koppelingen ingericht zodat er een realtime koppeling gemaakt kan worden met de bank. Daarmee worden alle transacties direct zichtbaar. Via de module pasbeheer is het mogelijk om:

 • Passen aan te vragen
 • Passen te activeren
 • Passen te blokkeren
 • Pincodes te resetten
 • Limieten aan te sturen
 • Transacties op te halen

Bovendien kan het pasbeheer vanuit de centrale financiële administratie geregeld worden. Ook is het pasbeheer uitgebreid. Hiermee beheert u gemakkelijk de bestedingslimiet per cliënt, medewerker of pas. Wanneer een zorgmedewerker acuut geld nodig heeft, regelt u dat direct via pasbeheer.

KEI

De rapporten sluiten aan bij de formulieren van de Rechtspraak. Daarnaast zijn naar aanleiding van ervaringen van klanten de KEI functionaliteiten geoptimaliseerd.

Klant input

Op basis van de input van klanten hebben we nog een aantal verbeteringen doorgevoerd:

 • Filter op schuld status (open/afgelost) en daarbij wordt bovendien de tekst bij de schuld in beeld gebracht
 • Een Quick Entry voor handmatige bankboekingen, bijv. voor specificatie beginsaldo
 • Een functie voor het veilig vastleggen van de aanmeldgegevens per cliënt tbv externe portalen (bijv. Zorgverzekeraar)
 • In het Cliënt Dashboard is het mogelijk door te klikken met behoud van de cliënt filter
 • Het is mogelijk om op Cliënt, Contact en Schuld-totaal niveau een toelichting te geven

Overige wijzigingen

Deze wijzigingen zijn ook nog doorgevoerd.

 • De drie beoordeel functies zijn nu samengevoegd. Daardoor ontstaat er een overzichtelijker totaal beeld.
 • Er is een autorisatie/functie scheiding toegepast.
 • Het is mogelijk om direct wijzigen door te voeren.
 • In de query Cliënt/Activiteit is extra functionaliteit toegevoegd.
 • Alternatieve import mogelijkheid van het bankproces. In plaats van blokkeren wordt het bestand wel ingelezen eventuele dubbelen worden behandeld, waardoor er minder ruis ontstaat nav een bankstoring.
 • Collectief omhangen en sluiten van digitale dossieritems.
 • Nieuwe query bewaking uitvoering & status eenmalige opdrachten (extra leefgeld).
 • Kengetal & query vreemde inkomsten op Leefgeld rekening via IBS bankherkenning routine.
 • Toekomstige wijziging periodiek snel vastleggen via kopie knop.
 • Facturatie bewindvoerder, nieuwe functie: factuur per periodieke opdracht.

Roadmap

Bovenstaande wijzigingen zitten in de komende nieuwe versies. 1e kwartaal 2019 gaan we het digitaal communiceren tussen cliënt, wettelijk vertegenwoordiging en de zorginstelling verder uitbouwen, het betaal- en bankproces onderwerpen aan een redesign. Bij elk nieuwe versie reserveren we capaciteit voor ideeën vanuit de gebruikers die via diverse klant contacten gecommuniceerd zijn.

Ton, dat is 30 jaar ervaring in het bouwen en implementeren van financiële en logistieke software. Bij Bizon is hij verantwoordelijk voor de bewaking en aansturing van de planning, de product roadmap, pre-sales, kwaliteit, projectadministratie en productmanagement.Hij houdt van de open en gemoedelijke sfeer bij Bizon, waarin ideeën ruimte en aandacht krijgen.Het liefst bouwt hij samen met zijn jonge en enthousiaste collega’s aan stabiele software applicaties. Enerzijds betekent dat: bestaande programma’s up-to-date houden, anderzijds: nieuwe concurrerende software ontwikkelen.
error: Content is protected !!