Financiering in de zorg

Financiering in de zorg

Verschuiving van AWBZ naar WMO en ZVW. De overheid heeft besloten tot een hervorming van de langdurige zorg, ook de financiering in de zorg ondervindt hierdoor behoorlijk wat aanpassingen. Vanaf begin deze maand zijn de hervormingen van kracht.

Wat is er veranderd in de langdurig zorg?

We zetten het een en ander nog even voor u op een rij.

De AWBZ verdwijnt en hiervoor in de plaats komen:

  • WLZ (wet langdurige zorg); 24uurs zorg voor ouderen en mensen met een beperking. Hierbij speelt het zorgplan een centrale rol. Het CIZ gaat volgens het wetsvoorstel bepalen of iemand recht heeft op zorg uit de WLZ.
  • WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) ten behoeve van begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. De gemeenten zijn vanaf deze maand verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO.
  • ZVW (zorgverkeringswet); verpleging en verzorging aan huis komt onder de zorgverzekeringswet te vallen.
  • Jeugdzorg, gemeenten gaan jeugdhulp bieden op grond van de Jeugdwet.

Deze hervorming heeft veel gevolgen voor de financiering van de activiteiten van een zorginstelling. De overheveling van AWBZ/zorgkantoor naar WMO/gemeenten en ZVW/Zorgverzekeraars heeft een zware impact op de financiering en facturatie processen binnen zorginstellingen.

Financiële logistiek in de zorg

De bestaande financiële software dient aangepast te worden op de verschuiving van de AWBZ naar WMO en ZVW. Omdat het volume en de complexiteit van het factuurproces van zorginstellingen toeneemt. Naast het zorgkantoor krijgt uw organisatie nu te maken met een groot aantal gemeenten en zorgverzekeraars. Het aanbieden van declaraties en de afhandeling hiervan (o.a. retourberichten) gaan grotendeels digitaal. Bestaande financiële pakketten zijn hier vaak niet op ingericht.

Een mogelijke vervolgstap zou de concentratie van alle cliënt-gerelateerde factureer processen kunnen zijn met behulp van het inzetten van een Factureer-schijf of applicatie. Met het inzetten van een centrale factureer-applicatie kunt u uw facturatie en debiteurenbeheer, ook in de toekomst, efficiënt en betrouwbaar laten verlopen.

Bizon Software heeft jarenlange ervaring met het bouwen en implementeren van software oplossingen m.b.t. financiële logistiek en heeft de benodigde expertise en ervaring in huis op dit gebied om uw financieel logistieke processen op de veranderingen in te richten.

Aanpassingen in financieel, administratief en communicatie processen.

Het aantal ontvangers zal toenemen, het versturen van facturen en specificaties via de post zal een behoorlijke klus zijn.  Andere (lees: digitale) wegen zullen bewandeld gaan worden. Ook hierbij kan Bizon Software u tegemoet komen.  Met behulp van de module RePortall kunt u grote hoeveelheden post, documenten via e-mail, of nog beter via een eigen WEB-Portaal, aanbieden aan uw debiteuren en cliënten. Deze slimme en snelle digitale oplossingen zijn efficiënt en effectief en voorkomen dat u tijd in moet leveren op uw primaire doelstellingen en processen. Zo kunt u meer aandacht geven aan het verlenen van zorg.

Heeft u plannen om uw applicatie landschap te herzien naar aanleiding van de hervormingen in de zorg? Neem gerust contact met ons op, in overleg kunnen we bepalen of onze ideeën op elkaar aansluiten en of er een passende toekomst bestendige oplossing te realiseren is.

Ton, dat is 30 jaar ervaring in het bouwen en implementeren van financiële en logistieke software. Bij Bizon is hij verantwoordelijk voor de bewaking en aansturing van de planning, de product roadmap, pre-sales, kwaliteit, projectadministratie en productmanagement.Hij houdt van de open en gemoedelijke sfeer bij Bizon, waarin ideeën ruimte en aandacht krijgen.Het liefst bouwt hij samen met zijn jonge en enthousiaste collega’s aan stabiele software applicaties. Enerzijds betekent dat: bestaande programma’s up-to-date houden, anderzijds: nieuwe concurrerende software ontwikkelen.
error: Content is protected !!