Eerste E-learning video’s beschikbaar

Eerste E-learning video’s beschikbaar

Haal meer uit de software en maak gebruik van onze E-learning video’s. De eerste video’s zijn beschikbaar en er volgen snel meer video’s.

Kennis verhogen

Wij hebben onszelf het doel gesteld dat jij alles uit onze software haalt. Daarvoor is het van belang dat je veel kennis hebt van onze software en hoe je de software op de meest optimale manier voor jullie werkproces inzet. Uiteraard maken we daarvoor al gebruik van consultancy, trainingen op locatie (bij de implementatie), onze denktank, klantendagen, release notes en webinars. Maar deze activiteiten willen we nog verder uitbreiden.

Vanaf nu willen we daar E-learning aan toe voegen.

E-learning

De term “E-learning” is de verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties met behulp van informatie- en communicatietechnologie, in het bijzonder internettechnologie.  E-learning wordt ook vaak gebruikt binnen bedrijfsopleidingen. Het heeft natuurlijk als groot voordeel dat je op je eigen tempo en op een voor jou geschikt moment de kennis kunt vergaren. Daarnaast kost het ook geen reistijd.

Wij hebben E-learning vertaald naar video’s waarin we alles over onze software uitleggen. Maar dan in behapbare stukken. Met als doel de kennis van de software te vergroten. In deze video’s krijg je antwoord op vragen zoals:

  • Hoe sluit de software optimaal aan op ons werkproces?
  • Waarvoor is deze functie het beste te gebruiken?
  • Hoe zet je deze functionaliteit in?
  • En tal van andere tips & tricks voor onze software.

Bekijk de video’s in het kenniscentrum

De eerste video’s rollen vers van de pers en worden gebundeld per productgroep in een nieuw kenniscentrum voor klanten dat via onze website beschikbaar is. In een later stadium zullen de video’s in de applicatie beschikbaar zijn, daar waar je ze kunt gebruiken.

Bekijk voor nu het kenniscentrum hier: bizonsoftware.nl/kenniscentrum/

Bizon Financiële Software levert middelgrote tot grote organisaties complete en deelapplicaties op het gebied van (financieel) administratieve software in de zorg, zakelijke dienstverlening en retail sector. Wie voor Bizon Software kiest, kiest voor vertrouwen. En kan zich laten leiden door een hecht team van ervaren professionals. Professionals die jouw speelveld al vele malen hebben verkend. En bekend zijn met de stromen, de input en de output die zo kenmerkend zijn voor jouw business.
error: Content is protected !!