Hoe Partners voor Jeugd (samenwerking tussen William Schrikker en de Jeugd en Gezinsbeschermers) een efficiency slag maakt met declareren naar gemeenten?

Hoe Partners voor Jeugd (samenwerking tussen William Schrikker en de Jeugd en Gezinsbeschermers) een efficiency slag maakt met declareren naar gemeenten?

Finall, de financiële software van Bizon, heeft een koppeling met Collabris waardoor de financiële afhandeling van declaraties en het inzicht van uw vorderingen automatisch kan verlopen.

Systemen staan haast nooit meer op zichzelf. Ze voeden of worden gevoed door andere systemen, daarvoor communiceren ze met elkaar en dienen er koppelingen tot stand teworden gebracht. In de zorg is dit niet anders. Misschien is er zelfs wel sprake van meer koppelingen dan in welke andere branche.

Jeugdwet – digitaal communiceren via standaarden

In de uitvoering van de Jeugdwet wordt gewerkt met gestandaardiseerd berichtenverkeer. Sinds de overgang van AWBZ-zorg naar de Jeugdwet in 2015, zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk en zijn zij veelal overgestapt op informatiestandaarden. iJw is daarbij de basis, de landelijk vastgestelde informatiestandaard (via iStandaard). De cliënt wordt in alle fasen van de keten, van Zorgindicatie tot declaratie, gevolgd met iJw. Voor deze uitwisseling van berichten in de Jeugdwet wordt VECOZO gebruikt.

VECOZO

VECOZO is naar eigen zeggen hét digitale communicatiepunt in de zorg. Via VECOZO kunnen zorgaanbieders de berichten voor zorgtoewijzing met gemeenten uitwisselen.

Via de dienst Jeugdwet-berichtenverkeer worden declaratie- en registratieberichten die zijn aangemaakt conform de Jeugdwet-standaarden versleuteld verstuurd tussen gemeenten en Jeugdwet-aanbieders.

Declareren naar gemeenten

Het declareren van de geleverde zorg naar de verantwoordelijke gemeenten wil de zorgaanbieder uiteraard ook graag in zijn financiële software vastleggen. Dit ter verrijking van inzicht in openstaande posten en declaraties die nog in behandeling zijn maar ook voor het boeken van de ontvangsten in de bank.

Dit was dan ook de wens van onze klant, Partners voor Jeugd!

Partners voor Jeugd

Partners voor Jeugd (een samenwerkingsverband tussen de William Schrikker en de Jeugd en Gezinsbeschermers) is een organisatie die onder andere Jeugdbescherming & Jeugdreclassering verzorgt. Bij Partners voor Jeugd maakt men gebruik van Collabris om berichtenverkeer met de gemeenten volledig digitaal af te kunnen handelen.

Koppeling Collabris en Finall

Collabris is voor vele zorgaanbieders de oplossing voor Externe Integratie. Daarmee kan Finall de financiële informatie van goedgekeurde declaraties importeren.

De voordelen van een dergelijke koppeling

  • In alle systemen zijn de stamgegevens up-to-date
  • Sneller en beter inzicht in toegewezen, afgewezen en nog lopende declaraties
  • Volledig digitaal proces
  • Minder gevoelig voor fouten
  • Reductie handmatig invoerwerk
  • Efficiënter werken, dus kostenbesparend!

Koppeling Finall en Collabris

We gaan nog een stapje verder; wij zijn bezig met de koppeling om de betaalde declaraties terug naar Collabris te sturen. Door deze terugkoppeling is het mogelijk om in Collabris een overzicht te tonen van openstaande en betaalde declaraties.

Meer weten?

Wilt u ook gebruik maken van een dergelijke koppeling of meer informatie ontvangen? Wij bespreken graag de mogelijkheden. Neem dan contact op met Frank van Lieshout, adviseur financieel.

Bizon Financiële Software levert middelgrote tot grote organisaties complete en deelapplicaties op het gebied van (financieel) administratieve software in de zorg, zakelijke dienstverlening en retail sector. Wie voor Bizon Software kiest, kiest voor vertrouwen. En kan zich laten leiden door een hecht team van ervaren professionals. Professionals die jouw speelveld al vele malen hebben verkend. En bekend zijn met de stromen, de input en de output die zo kenmerkend zijn voor jouw business.
error: Content is protected !!