KEI Update #1: Bizon Software ondersteunt bewindvoerders bij implementatie Project KEI

KEI Update #1: Bizon Software ondersteunt bewindvoerders bij implementatie Project KEI

Bij Bizon Software hoorde u tot voor kort het woord ‘kei’ voornamelijk als toevoeging aan de woorden …gaaf …goed en …fijn. Anno 2015 doelen wij met ‘KEI’ op de modernisering van het procesrecht en de digitalisering van de rechtspraak.

Binnenkort krijgen alle bewindvoerders (en andere professionele procespartijen) hiermee te maken. Bizon praat u bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van project KEI!

Wat is project KEI?
Uiterlijk 2019 moeten alle professionele procespartijen (o.a. bewindvoerders) aangesloten zijn op het digitaal loket. Het project KEI (Kwaliteit en Innovatie) realiseert een nieuw digitaal systeem dat professionele bewindvoerders gaat ondersteunen bij het versturen en ophalen van informatie voor of van het betreffende gerecht. De implementatie van deze digitale uitwisseling wordt gefaseerd en per rechtsgebied uitgerold vanaf 2014 en moet in 2019 zijn afgerond.

Kortom, de communicatie tussen bewindvoerders en de Nederlandse rechtbanken wordt binnenkort volledig digitaal: het papierwerk gaat de deur uit!

Waarom ‘digitaal communiceren’?
Dit project heeft een grote impact op de werkwijze van bewindvoerders en zorginstellingen waarvan cliënten onder bewind staan. Alle stukken over uw cliënten worden straks uitsluitend digitaal in ontvangst genomen door de rechtbank. Deze digitale communicatie maakt het voor de rechtbanken in Nederland mogelijk om alle informatie met complexe zoekfuncties te kunnen interpreteren en controleren. De reactie op uw aanvraag of ingediende Rekening en Verantwoording en eventuele vragen hierover komen ook via de digitale weg.

Het resultaat? Het doel van de rechtbank is om een bepaalde efficiency slag of kwaliteitsslag te maken, zodat zij hun rol als toezichthouder beter kunnen uitvoeren. Daar zit aan beide kanten winst: de rechtbank kan door de digitale aanlevering sneller, efficiënter en grondiger aan de slag. De bewindvoerder en cliënt krijgen sneller antwoord op een ingediend verzoek.

Wat moet u weten over Project KEI?
Uw huidige software voor bewind voering moet worden uitgebreid met een systeemkoppeling. Met die systeemkoppeling kan er informatie over cliënten uit het systeem van de zorginstelling of professionele bewindvoerder digitaal naar de rechtbank worden gestuurd en vice versa. Medio maart 2016 wordt er o.a. in Oost-Brabant gestart met een KEI-pilot.

Wat Bizon voor u kan betekenen!
Bizon is al jarenlang gespecialiseerd op het gebied van financiële adminstratie voor Bewindvoerders. Wij kunnen voor zorginstellingen de essentiële schakel zijn in dit traject!

Wij staan in de startblokken voor de KEI-pilot. We hebben alles in gereedheid gebracht om op korte termijn onze systemen aan te passen: onze software kan met de noodzakelijke systeemkoppeling communiceren met dit nieuwe systeem van de rechtbanken.

Neem contact met ons op!
Wij bieden graag een helpende hand aan instellingen en bedrijven in de zorg die binnenkort te maken krijgen met de implementatie van KEI. Als u meer wilt weten, kunt u altijd contact met ons opnemen!

Innovatie, dat is Theo’s speelveld. Trends herkennen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen, daar krijgt hij een kick van. Bij Bizon houdt hij de innovatie-motor op gang. Samen met zijn product managers Ton, Mark en Jaap brengt hij de gewenste functionaliteiten in kaart en weet hij vervolgens altijd een paar klanten te motiveren om de producten als eerste te adopteren. Hij is altijd op zoek naar procesverbetering, binnen en buiten de zaak. Een prettige werkomgeving en de juiste tools voor zijn team vindt hij heel belangrijk.Problemen oplossen is ‘negatieve energie’. Liever werkt hij aan preventie, zorgt hij dat alles werkt, dat alles klopt, zodat problemen zich niet voordoen. Dat zit volgens hem in de genen en werkwijze van Bizon. Net zoals transparant en open communiceren én samenwerken. Hij wil zich vooral richten op ‘leuke dingen’ voor zijn klanten. Het succes (lees waardering) komt dan vanzelf. Theo is trots op zijn super-gedreven team en zijn klanten.
error: Content is protected !!